Over Niels

Niels BlendermanNiels Blenderman (1984), tekenaar en schepper van 3D-werk van karton, papier, stoffen, verpakkingsmateriaal, plakband, nietjes, e.d. Al zijn werken zijn een afspiegeling van zijn autonome belevingswereld.

Vaak midden in de roos

Als je Niels voor het eerst hoort spreken, is het vrijgeestigheid ten top! Het bevrijdende karakter van deze voortdurende geestesgesteldheid is de kern van de bron van pure creativiteit. Een vreemdeling weet vaak niet waar hij of zij aan toe is. Waar moet je je vooringenomen verwachtingen bij hem aan vast knopen? Wonderwel schiet hij vaak wel in het midden van de roos.

Belevingswereld

Of het nu gaat om creaties gemaakt van karton en plakband, stift en papier, of uitspraken en onverwachte kwinkslagen, alles is een eerlijke weerspiegeling van Niels zijn autonome belevingswereld. Elke dag als een gedreven kunstenaar is hij in de weer met deze zaken. Het kwaad zweren we af met de steun aan indrukwekkende/afschrikwekkende figuren en sommige superhelden uit films en strips. Op deze manier stapt Niels vrolijk door zijn en ons universum.

Bejubeld en verguisd

Bejubeld en verguisd, het hoort er allemaal bij, ook voor Niels. Van dwaze weigering tot werkelijke erkenning. Een paar voorbeelden:

  • Opgenomen in de eervolle top van de prestigieuze Telegraaf kunstwedstrijd 2005 »» zie artikel
  • Aankoop van een tekenwerk door de Commissaris van de Koningin in Flevoland op 7-7-2005 »» zie artikel
  • Expositie Vrijheid, I Europe direct Network, 2009 »» zie artikel

De Witte Olifant

Niels werkt drie dagen per week bij kunstenaarsopleiding De Witte Olifant in Almere Haven. De Witte Olifant is een centrum voor beeldende kunst waar kunstenaars met een verstandelijke beperking, onder leiding van en in samenwerking met professionele kunstenaars, hun talent verder kunnen ontwikkelen.

Niels bij De Witte Olifant (2004)

Niels bij De Witte Olifant

Reacties zijn gesloten.